Poradenství v oblasti komunikace, mezilidských vztahů a osobnostního rozvoje.

Přihláška na seminář

Pokud se přihlašují dva či více lidí najednou, musí mít každý vyplněnou vlastní přihlášku!

Konstelace partnerské a rodinné - Brno

termín konání:23. 11. 2019 09:00 - 24. 11. 2019 17:00
misto konání:areál Lipka, pracoviště Jezírko 1
Brno - Soběšice
www.lipka.cz/jezirko
zastávka MHD „U Jezírka"
cena:2 900,00 CZK
záloha:900,00 CZK

Podmínky účasti na seminářích a kurzech:

  • Přihláška na seminář je platná a Vaše místo bude rezervováno až po zaplacení zálohy. Číslo účtu a Váš variabilní symbol Vám bude zaslán E-mailem po Vašem přihlášení.
  • Účast na semináři je dobrovolná. Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Jestliže v současné době podstupujete jakýkoliv druh léčby, je na Vaší zodpovědnosti, abyste nezapomněli informovat jak ošetřujícího lékaře/terapeuta o účasti na semináři tak i lektora semináře o vaší léčbě.
  • Účastník je v celém průběhu semináře za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.
  • Právem lektora je odvolat účastníka z kurzu, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář navrácen. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za seminář nevrací.

Vyplněním a odesláním přihlášky se závazně přihlašuji na seminář. 

E-mail slouží k zaslání potvrzení o přijetí přihlášky na seminář.

Přihláška na seminář

Odesláním přihlášky potvrzuji, že jsem seznámen/a s podmínkami účasti na semináři. Zároveň potvrzuji, že souhlasím se zařazením mnou poskytnutých osobních údajů do databáze zájemců o semináře, která je ve vlastnictví Dany Kadlčíkové a Zdenky Krauzové, které se tímto zavazují, že uvedené údaje neposkytnou třetím osobám.