Poradenství v oblasti komunikace, mezilidských vztahů a osobnostního rozvoje.

Channeling I - automatická kresba a čakry

termín konání:28. 5. 2022 09:00 - 29. 5. 2022 17:00
misto konání:Vokovická 3
Praha 6
Pedagogicko psychologická poradna v areálu školy, stanice metra A "Nádraží Veleslavín"
cena:3 000,00 CZK
záloha:1 000,00 CZK

Channeling je vědomé napojení se na zdroj informací EXISTENCE. Informace dostáváme různými formami - např. kresbou, písmem, mluveným slovem - a to prostřednictvím MISTRŮ UČITELŮ SVĚTLA, VYŠŠÍHO JÁ či jiných průvodců z jiných vyšších dimenzích (dále pouze průvodci).
Setkáním se s průvodci získáme nové pohledy na naše životy, na tento svět a naši existenci v něm. Průvodci nám pomáhají dosáhnout nových úrovní osobní síly a našeho růstu, a to se týká tělesné, psychické i duchovní úrovně.

Kurz je zaměřený na získání schopnosti vědomě se napojit na svého nejvyššího možného průvodce, Mistra Učitele (dále pouze průvodce). Vědomé napojení nám umožní skrze tohoto průvodce získávat informace z "moudré a vševědomé Existence" a to prostřednictvím kresby, písma či mluvením a jejich kombinací.
Jaké to mohou být informace? Například o sobě (kdo jsme, plán naší duše, co v tomto životě je naším úkolem, o zaměstnání, o zdraví tělesném, duševním i duchovním), o vztazích, o zeměpisných místech a jejich energiích atd.

Na tomto kurzu se zaměříme na získání informací o vlastních čakrách KRESBOU a naučíme se je na své úrovni harmonizovat. Soustava čaker popisuje lidskou existenci v jejím celku. Čakry působí na všechny vrstvy naší osobnosti (tělesnou, rozumovou, citovou, duchovní). Pokud se postaráme, aby průtok energie našimi čakrami byl otevřený a hladký, a zbavíme se mentálních a citových traumat, která mohou způsobit poruchy, zabráníme tak možnému vzniku tělesné nemoci.
Na automatickou kresbu skrze svého duchovního průvodce pomůžu „navést“ každého z vás. Za důležité považuji to, že vše se děje v bezpečném chráněném prostředí. Vytvoříte si tak a odnesete 8 energetických zářičů“ (obrázků jednotlivých čaker), získáte vědomosti o tom, co je možné na sobě vylepšovat, a možná i něco navíc.
Další schopnosti a možnosti spojení se svým duchovním průvodcem můžete rozvíjet na kurzech Channeling II - automatické písmo a Channeling III - léčení sama sebe.

Na závěr kurzu nabí­zí­m pro zájemce zasvěcení­ Světla I.stupně (s účastí archanděla Metatrona), které vás pří­mo spojí­ se zemskou energií­ a pří­mo se světelnou univerzání­ energií­. Neexistuje žádný prostřední­k. Zasvěcení pomáhá čistit a léčit naši osobnost (protéká námi dvojí­ energie, energie Země a energie Světla Lásky), vede nás k větší­ tvořivosti, rozvoji osobnosti, ale můžeme i pomáhat od bolesti druhým, a to přikládání­m rukou.

Co s sebou:
Svačinu, pití, silnější pastelky, ořezávátko, pohodlné oblečení, přezůvky. Na místě lze uvařit čaj či kávu (bude k dispozici), na oběd bude 1,5 hodinová přestávka - je možné zajít do blízké retaurace.

Cena zasvěcení Světla I.stupně: 2 000,- Kč

sobota: 9.00hod - cca 18.00hod
neděle: 9.00hod - 17.00hod

Přihlášky: přes webové stránky - formulář přihlášky viz. "přihlásit se", platné až po zaplacení zálohy, informace - Zdenka Krauzová 603 472 770.

Informace pro mimopražské zájemnce: naši klienti mají vyzkoušený hotel, který je kousek od místa semináře (je to na dojítí pěšky nebo 1 stanici tramvají) - hotel Krystal, J.Martího 2/407, Praha 6 - www.hotely.cz/hotel-krystal

zavřít