Poradenství v oblasti komunikace, mezilidských vztahů a osobnostního rozvoje.

poskytované semináře

Konstelace závislost a svoboda ve vztazích

Tento konstelační seminář přinese vhled na pojmy svoboda - nesvoboda a závislost - nezávislost ve vašich vztazích. 
Co žijete? Svobodu a závislost, či nesvobodu a nezávislost? 
Jste spokojení se svým postavením ve vztahu? 
Pojďte do svého vztahu pustit závislost a svobodu...nebo to bude jinak??? 

Konstelační dialogy archetypů

Seminář, na kterém se podíváme na spolupráci vašich důležitých archetypů - částí podosobnosti.  Ukazuje se, že tyto části a jejich projevy či dokonce neprojevy (díky potlačení) mají vliv na to, jak se jako ženy či muži cítíme. A to, jak se cítíme, má vliv na  naše chování a jednání. 
Seminář je určen maximálně pro 12 lidí, každý si postaví svou konstelaci.

Nová energie Lásky - NOEL

Zvu vás k seznámení se prostřednictvím konstelačního semináře s novou energií Lásky, která k nám v současné době přichází. Tato energie nám má pomáhat ve zkvalitňování vztahu jednak k nám samotným, ale i ve vztahu k druhým.
Seminář je určen maximálně pro 12 lidí, každý si postaví svou konstelaci.

33 zastavení k sobě

Netradiční konstelační seminář - každý účastník si vybere téma konstelace na základě karty, kterou si rituálně vytáhne ze sady nových karet.

Vnitřní muž a vnitřní žena

Prostřednictvím konstelačních technik se podíváme, jak se u každého z nás projevují přirozené složky naší osobnosti spojené s mužskou a ženskou energií a jak ovlivňují naše jednání.

Konstelace - téma Smrt, jak smířit smrtelné tělo a nesmrtelnou duši

Mám přání, abych co nejlaskavějším způsobem oslovila vaše srdce i duše, které vás mohou dovést k prožití setkání se smrtí bez bázně a pomohou vám dovolit si zážitky, které budou rozhodně hluboké a věřím, že zároveň velmi osvobozující.

ZMĚNA v mém životě a co mi brání ji udělat

Nabízím vám podívat se prostřednictvím konstelací na to, "co ve mně mi brání udělat změnu ", "kdo či co za tím stojí."
Obsah semináře je výsledkem mého dlouhodobého pozorování Života a to jak v mém blízkém okolí, tak v mé práci s klienty, tak i při naslouchání různým životním příběhům "od jinud".

Konstelace partnerské a rodinné

Seminář je zaměřen na vztahy v rodině původní či současné. Tyto vztahy nás vždy vedou ke kořenům, k předkům, k rodinné duši, k velké duši či ještě dál - k našim minulým existencím, vtělením.

Mužský a ženský princip a sexualita

Tentokrát jsem se rozhodla seminář nechat volně plynout, bez zaměření jakkoli zužovat tak široké téma. Nebudou to jen konstelace, ale i voice dialog, povídání, sdílení.. a to co přijde.