Poradenství v oblasti komunikace, mezilidských vztahů a osobnostního rozvoje.

Channeling I a II - automatická kresba a písmo - opakování

Channeling je vědomé napojení se na zdroj informací EXISTENCE. Informace dostáváme různými formami - např. kresbou, písmem, mluveným slovem - a to prostřednictvím MISTRŮ UČITELŮ SVĚTLA, VYŠŠÍHO JÁ či jiných průvodců z jiných vyšších dimenzích (dále pouze průvodci).
Setkáním se s průvodci získáme nové pohledy na naše životy, na tento svět a naši existenci v něm. Průvodci nám pomáhají dosáhnout nových úrovní osobní síly a našeho růstu, a to se týká tělesné, psychické i duchovní úrovně.

Kresbou můžeme získávat informace o vlastních čakrách a harmonizovat je na své úrovni. Kresbou můžeme také uvolnit stres, uklidnit své silné emoce, posílit uzdravovací energie ...
Písmem můžeme získávat informace o sobě, svém životě (i minulých nebo budoucích životech), o vztazích ať už pracovních, partnerských či rodinných, o zdraví. Dále pak o poslání a úkolech duše, či o místech zeměpisných a jejich energiích atd.

Na kurzu dbám na to, aby se vše dělo v souladu s vesmírnými zákony, v bezpečném prostředí a pod velkou světelnou ochranou.

Co s sebou:
Kresby a psané texty které jste namalovali či napsali po absolvování kurzů Channeling I a II.
Svačinu, pití, silnější pastelky, ořezávátko, pohodlné oblečení, přezůvky. Na místě lze uvařit čaj či kávu (bude k dispozici).

Informace k časové organizaci:
sobota: 9.00hod - cca 18.00hod
neděle: 9.00hod - cca 17.00hod
Každý den přestávka na oběd 1 - 1,5 hod., možnost případně zůstat v prostoru PP poradny.
Během dne přestávky 5 - 10 min. ve vazbě na průběh semináře.

Přihlášky: přes webové stránky - formulář přihlášky viz. "přihlásit se", platné až po zaplacení zálohy, informace - Zdenka Krauzová 603 472 770

Informace pro mimopražské zájemnce: naši klienti mají vyzkoušený hotel, který je kousek od místa semináře (je to na dojítí pěšky nebo 1 stanici tramvají) - hotel Krystal, J.Martího 2/407, Praha 6 - www.hotely.cz/hotel-krystal

zavřít

Nejsou vypsané žádné termíny.