Poradenství v oblasti komunikace, mezilidských vztahů a osobnostního rozvoje.

poskytované semináře

Channeling I - automatická kresba a čakry

Vzhledem k častým dotazům ZVAŽUJI konání tohoto semináře, pouze však PŘI DOSTATEČNÉM POČTU PŘIHLÁŠENÝCH ZÁJEMCŮ DO 31.3.2022 - seminář bude bohužel zrušen, pokud se do uvedeného termínu nenaplní.
Pokud máte zájem o tento kurz, přihlášení by mělo být závazné, po 31.3.2022 budou v případě naplnění semináře přihlášení klienti o tom informováni e-mailem s žádostí o zaplacení zálohy (do té doby zálohy prosím neposílejte).

Na tomto kurzu se budeme učit kanálovat tzv. automatickou kresbou. Získáte základní a důležité informace o channelingu a jeho zákonitostech a dále pak schopnost vědomě s channelingem pracovat (kanálovat) a to vše v bezpečném prostředí a pod ochranou.
S channelingem mám mnohaleté zkušenosti jednak z mých individuálních praxí a jednak z mnoha kurzů, které jsem již odvedla.

Channeling II - automatické písmo

Navazuje na kurz Automatická kresba I. - Čakry. Kromě rozvíjení již získaných schopností se budeme zabývat získáváním informací prostřednictvím svého duchovního průvodce formou psaného slova - automatickým písmem. Kurz vedu s individuálním přístupem k jednotlivým účastníkům kurzu.

Channeling III. - léčení sama sebe

Kurz je pro všechny, kteří absolvovali I. a II. stupeň, je zaměřený převážně na práci sama se sebou formou očistných meditací a odbloků za účasti a podpory Světla.

Channeling I a II - automatická kresba a písmo - opakování

Kurz je pro všechny, kteří absolvovali I. a II. stupeň. Podíváme se na vaše zkušenosti s channelingem, oživíme si základní a důležité informace o zákonitostech channelingu. Budete dál rozvíjet své schopnosti spojení se svým duchovním průvodcem a možnosti kanálování formou kresby a psaného slova.
Seminář je určen maximálně pro 12 lidí.